Petrolimex Yên Bái hoàn thành toàn diện KH 2021

 11:10 SA @ Thứ Hai - 17 Tháng Giêng, 2022
Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2022, Công ty xăng dầu Yên Bái (Petrolimex Yên Bái) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021; Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của địa phương cũng như Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Công ty, Petrolimex Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ nhưng ưu tiên cho công tác phòng chống dịch.
Tham dự, chủ trì Hội nghị có đ/c Hoàng Xuân Hải - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch hội Cựu chiến binh; chuyên viên các phòng nghiệp vụ & 33 Cửa hàng trưởng cửa hàng trực thuộc.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết
đ/c Bùi Đăng Toản- Phó giám đốc Công ty trình bày bc tổng kết 2021; phương hướng nhiệm vụ công tác 2022
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021; phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu KH và mức độ cạnh tranh trên thị trường tỉnh Yên Bái. Dưới sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, BCH Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động Petrolimex Yên Bái trong năm 2021, Công ty đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao:
-Xăng dầu sáng đạt 108 % KH năm = 108 % cùng kỳ.
-Dầu mỡ nhờn đạt 104 % KH năm = 107 % cùng kỳ
-Gas Petrolimex đạt 122 % KH năm = 127 % so với cùng kỳ.
-Nước giặt Jana đạt 103 % KH năm = 127 % so với cùng kỳ.
-Nộp Ngân sách nhà nước đạt 109 % KH năm = 106 % so với cùng kỳ.
-Chỉ tiêu Bảo hiểm Pjico chưa đạt kế hoạch do 1 số yếu tố khách quan từ dịch bệnh Covid-19 và hình tế kinh tế trong nước cũng như địa phương mang đến.
Đồng chí Hoàng Xuân Hải – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty thay mặt cho Lãnh đạo Công ty đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 của tập thể Lãnh đạo, người lao động toàn Công ty. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài, kinh tế thế giới suy thoái, Công ty vẫn đạt được tốc độ sự tăng trưởng tốt từ đó nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Đồng chí cũng yêu cầu tập thể Lãnh đạo, CB-CNV, người lao động Công ty tiếp nối truyền thống Petrolimex, tận dụng sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu Petrolimex trên địa bàn, từ đó gia tăng sản lượng, tăng trưởng thị phần, hoàn thành kế hoạch được Tập đoàn giao hàng năm. Góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo chỉ đạo của địa phương.

đ/c Hoàng Xuân Hải – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác kinh doanh năm 2021, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2022. Nhiều tập thể, cửa hàng đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết, quý báu cho giải pháp kinh doanh năm tới, tập trung ở 1 số nhóm ý kiến:
(1)Đảm bảo an toàn trên mọi mặt, mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng dựa trên tất cả các nguồn lực của Công ty.
(2)Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tham mưu, kiểm tra; sự phối hợp giữa các phòng/ban chuyên môn và các đơn vị.
(3)Tăng cường việc quản lý về số lượng, chất lượng hàng hóa nhằm nâng cao thương hiệu Petrolimex tới người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
(4)Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như tiền hàng, công nợ...; Thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí.
(5)Phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn cơ sở phát động các phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp trong từng thời điểm cụ thể.
Hội nghị đã biểu dương khen thưởng cho nhiều Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh năm 2021.
đ/c Hoàng Xuân Hải – Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao phần thưởng cho Petrolimex – Cửa hàng 27,
Tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.
đ/c Hoàng Xuân Hải – Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty & đ/c Bùi Đăng Toản – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, P.Giám đốc Cty
trao phần thưởngcho các Tập thể có thành tích xuất sắc.
đ/c Nguyễn Kim Lưu –P.giám đốc Công ty (Trái) & đ/c Bùi Đăng Toản – Chủ tịch Công đoàn; P.giám đốc Công ty (giữa)
trao phần thưởng cho các Tập thể có thành tích xuất sắc trong các nhóm, ngành hàng Petrolimex.
Đ/c Hoàng Xuân Hải trao Bằng khen của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN cho đ/c Bùi Đăng Toản
đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Một số hình ảnh Hội nghị:

Nguồn:  Hoàng Xuân Cường  -  Phó trưởng phòng Kinh doanh
Petrolimex Yên Bái